เดโมตัวนี้เริ่มทำตอนสองทุ่ม วันพฤหัสบดี และเสร็จในวันเสาร์ ตอนเที่ยง ใช้ประกอบการนำเสนอ Software Requirement Specification ในวิชา Software Engineer คิดเป็นเวลาทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง รวมเวลานอน และเวลาทำธุระส่วนตัว

 

ทำเกมรถแข่ง มีระบบแต่งรถได้ ภายใน 36 ชั่วโมง... เป็นไปไม่ได้? เป็นไปแล้ว ด้วยการทุ่มเททำงานหามรุ่งหามค่ำ ของสามชีวิต

 

ในตอนนี้ เราเชื่อว่าเราสามารถทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้

edit @ 18 Sep 2010 19:05:19 by PentaX

Comment

Comment:

Tweet

#1 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-27 20:33